Contact

T h e    H o t e l    O k r e s n i    D ů m
Palackého 409
500 03 Hradec Králové
The Czech Republic

email: hotel@okresnidum.cz

Reception desk – telephone: +420 495 054 300, +420 773 218 007

fax: +420 495 054 301
e-mail: hotel@okresnidum.cz
web: www.hotelokresnidum.cz


On line reservation formRoomVerify code: captcha

Thank you for sending the registration form. We will send you the confirmation letter ASAP.

Booking


Copyright 2007 - Hotel okresní dům, Hradec Králové