Hradec Králové

Hradec Králové – Město kultury a skvělých zážitků.

Výhodná poloha, významná historie s bohatým životem pulzující současnost. Skvělé kulturní zážitky – to je Hradec Králové – jedna z krásných metropolí České republiky.

Muzeum východních Čech

muzeumvychodnicechy.jpg

Rozlehlá muzejní secesní budova na asymetrickém půdorysu jejímž autorem je Akad.arch. Jan Kotěra, který navrhoval Hotel okresní dům. Nachází se na městském nábřeží 100 m od hotelu.

Galerie moderního umění

galerie.jpg

Galerie moderního umění v Hradci Králové (GMU HK) je příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je Královéhradecký kraj.

Gotika v Hradci Králové

gotika.jpg

Vrcholná gotika je v Hradci Králové zastoupena výraznou dominantou Starého města – katedrálním kostelem sv.Ducha – cihlovou trojlodní stavbou z poč.14.stol.

Renesance v Hradci Králové

renesance.jpg

Nejvýznamnější dochovanou památkou renesance v Hradci Králové je Bílá věž , zvonice, která zároveň sloužila jako strážní a požární věž a která byla vystavěna v letech 1574-1589, tedy kolem orientačního mezníku vrcholné a pozdní renesance.

Baroko v Hradci Králové

baroko.jpg

Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl vystavěn jezuity v letech 1654-1666 podle plánů řádového stavitele Carlo Luraga.r.1762 byl kostel značně poškozen požárem, ale ještě dříve byl vyloupen pruskými vojáky. Již r.1765 byl obnoven stavitelem F.Kermerem a opětovně vysvěcen.

radnice.jpg

Budova bývalé radnice č.p.1 na Velkém náměstí prošla mnoha slohovými přestavbami. Gotické sklepy dnes připomínají dobu založení původního domu, ale podrobnější informace chybějí. První zmínka o radnici je z r.1418. Roku 1588 byla budova radnice opravována, získala renesanční podobu, v této době zde bylo zřízeno i vězení. Roku 1696 byla vystavěna dřevěná věžička s hodinami. V r.1742 byla připravována přestavba radnice stavitelem Fr.Kermerem. Ale až v letech 1786 byly vystavěny nové věže s hodinami, které byly uvedeny do chodu r.1790, když byla zbořena původní věžička. Po pozdně klasicistní přestavbě (1851-1852), kterou prováděl stavitel Fr.Dobrkovský podle plánů architekta K.Wittmanna, byly v budově zřízeny úřadovny zemského soudu, okresního zastupitelství a hejtmanství.

Mariánský sloup

sloup.jpg

Uprostřed Velkého náměstí stojí jeho dominanta – 19 m vysoký barokní mariánský sloup postavený na paměť ušetření města od morové epidemie v r.1716.

Klicperovo divadlo

Klicperovo divadlo

 

První zmínky o divadle v Hradci Králové pocházejí z počátku 17.století. Profesor Václav Kliment Klicpera působící 27 let na místním gymnáziu, kolem sebe díky své literárně dramatické činnosti soustředil četné osobnosti české kultury. Nová budova Klicperova divadla byla otevřena v roce 1885.

Chrám Sv. Ducha

chramsvatehoducha.jpg

Gotická cihlová stavba z počátku 14. stol. Konstruktivní a dekorativní části jsou z pískovce. Skládá se ze tří lodí.


Copyright 2007 - Hotel okresní dům, Hradec Králové